Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
12 jocuri PlayWay 98 jocuri
12 jocuri Square Enix 367 jocuri
12 jocuri Team17 Digital 115 jocuri
11 jocuri Focus Entertainment 153 jocuri
11 jocuri Nacon 116 jocuri
10 jocuri Paradox Interactive 303 jocuri
9 jocuri Electronic Arts 700 jocuri
9 jocuri Microïds 77 jocuri
9 jocuri Nintendo 386 jocuri
9 jocuri Prime Matter 21 jocuri
9 jocuri Sega 495 jocuri
9 jocuri THQ Nordic 175 jocuri
8 jocuri Bandai Namco Entertainment 343 jocuri
8 jocuri Freedom Games 21 jocuri
8 jocuri tinyBuild 64 jocuri
7 jocuri Capcom 225 jocuri
6 jocuri 505 Games 143 jocuri
6 jocuri Assemble Entertainment 28 jocuri
6 jocuri Modus Games 26 jocuri
6 jocuri Thunderful 25 jocuri
6 jocuri Ubisoft Entertainment 599 jocuri
5 jocuri 2K Games 146 jocuri
5 jocuri Daedalic Entertainment 95 jocuri
5 jocuri GameMill Publishing 59 jocuri
5 jocuri Goblinz Studio 22 jocuri
5 jocuri Good Game Publishing 11 jocuri
5 jocuri Humble Games 45 jocuri
5 jocuri Koei Tecmo Games 139 jocuri
5 jocuri Marvelous USA 89 jocuri
5 jocuri Outright Games 27 jocuri
5 jocuri Paradox Development Studio 84 jocuri
4 jocuri Bethesda Softworks 114 jocuri
4 jocuri Cyanide 62 jocuri
4 jocuri Deck13 Interactive 40 jocuri
4 jocuri Frontier Developments 54 jocuri
4 jocuri Gamera Game 12 jocuri
4 jocuri PID Games 5 jocuri
4 jocuri PQube 70 jocuri
4 jocuri Raw Fury Games 42 jocuri
4 jocuri Sony Interactive Entertainment 112 jocuri
3 jocuri Activision 351 jocuri
3 jocuri Atari 190 jocuri
3 jocuri Blizzard Entertainment 49 jocuri
3 jocuri Chorus Worldwide 18 jocuri
3 jocuri D3Publisher 37 jocuri
3 jocuri Devolver Digital 118 jocuri
3 jocuri EpiXR Games 9 jocuri
3 jocuri Fireshine Games 25 jocuri
3 jocuri Fulqrum Publishing 96 jocuri
3 jocuri Gamersky Games 3 jocuri
3 jocuri Games Incubator 8 jocuri
3 jocuri HandyGames 41 jocuri
3 jocuri Hawthorn Games 3 jocuri
3 jocuri Hook 3 jocuri
3 jocuri Iceberg Interactive 80 jocuri
3 jocuri Image Power 4 jocuri
3 jocuri IndieArk 4 jocuri
3 jocuri Kalypso Media 153 jocuri
3 jocuri Komodo 3 jocuri
3 jocuri Marvelous AQL Europe 42 jocuri
3 jocuri Marvelous AQL 66 jocuri
3 jocuri Milestone 54 jocuri
3 jocuri Nintendo of America 136 jocuri
3 jocuri Nintendo of Europe 145 jocuri
3 jocuri Playstack 6 jocuri
3 jocuri Rain Games 5 jocuri
3 jocuri Ravenage Games 5 jocuri
3 jocuri Skybound Games Studios 25 jocuri
3 jocuri Sports Interactive 43 jocuri
3 jocuri Surefire Games 5 jocuri
3 jocuri VD Games 5 jocuri
3 jocuri Wales Interactive 28 jocuri
3 jocuri Warner Bros. Interactive Entertainment 161 jocuri
3 jocuri WayForward Technologies 50 jocuri
3 jocuri Wired Productions 28 jocuri
2 jocuri 101XP 10 jocuri
2 jocuri 3DClouds 8 jocuri
2 jocuri Aesir Interactive 4 jocuri
2 jocuri Anshar Studios 9 jocuri
2 jocuri Apogee Entertainment 9 jocuri
2 jocuri 3D Realms 54 jocuri
2 jocuri Arc System Works 85 jocuri
2 jocuri astragon Entertainment 47 jocuri
2 jocuri Astrolabe Games 4 jocuri
2 jocuri Bamtang Games 4 jocuri
2 jocuri Bedtime Digital Games 4 jocuri
2 jocuri Big Blue Bubble 16 jocuri
2 jocuri Buka Entertainment 434 jocuri
2 jocuri Ishtar Games 5 jocuri
2 jocuri Cow Game 2 jocuri
2 jocuri Crytivo 14 jocuri
2 jocuri DangerousBob Studio 2 jocuri
2 jocuri Digerati Distribution and Marketing 59 jocuri
2 jocuri DNA Army Gaming 4 jocuri
2 jocuri DotEmu 32 jocuri
2 jocuri EA Vancouver 12 jocuri
2 jocuri Fairyship Games 2 jocuri
2 jocuri Falco Software 2 jocuri
2 jocuri G-Devs.com 4 jocuri
2 jocuri Game Freak 26 jocuri
Sign In